Om

2019

Vårens program

**************************

  

 

 

*** 10 mars***


 

Gunnel Wounsch

En reseskildring från Alaska m m


Gunnel berättade på intressant och spännande sätt om hennes resa i spåren efter en kvinna,Hilma Sveland, som emigrerade till

Canada 1897 för att gräva guld,

och följde sedan hennes väg till Yokonterritoriet och Alaska.

Vid hemkosten byggde hon en

anläggning utanför Strömstad, som kallades "Alaska" och som fortfarande är i bruk.

 

 

***14 april***

 

Bill Hansson

Max Planck Society


Feromoner - så styr de våra liv


 

 

*** 5 maj ***


"Min vilda trädgård"

Ett besök hos Kristina Ingnestam

__________________________

Prel höstprogram


¤1 september - Våra vänner fladdermössen,

Ulrik Alm

¤29 september - Karin Eriksson om nötkreatur

¤20 oktober - Sång o musikprogram med

Leif Ahlberg som sjunger Bellman

¤17 november - Naturfotografen Johan Hammar

"Sötvatten - en värld av liv"

 

-------------------------------------------------------

 

 

        tidigare evenemang...


*2019*


*** 10 februari***


Årsmöte

Mötet behandlade det gångna

verksamhetsåret och styrelsen

 beviljades ansvarsfrihet för detta år.

Styrelse och revisor omvaldes enligt

valberedningens förslag


 

¤¤¤

Bertil Hagberg

Annika Hagberg

 

Bondens konst - Jordens poesi


En vacker bildberättelse om det

landskap och mönster som bonden

skapar med sina odlingar, och dessutom akompanjerat av musik och lyrik gav

deltagarna en fin söndagseftermiddag.


 

 

*2018*

 

*** 11 februari***

 

¤¤¤

Årsmöte

Mötet behandlade det gångna

verksamhetsåret och styrelsen

 beviljades ansvarsfrihet för detta år.

Styrelse och revisor omvaldes enligt

valberedningens förslag

 

¤¤¤

Peter och Viktor

Viktor Bergendal och Peter Filiptsev

underhöll sedan deltagarna med sin

musikaliska cocktail, kryddad med

humor och finess, alltifrån

Vivaldi till Povel Ramel.

 

 

*** 11 mars***

 

"Med svett och pärepengar"

 

Inge Jolfsson och Rune Larsson

från Kullabygdens idrottsmuséum

berättade om hur olika idrotter slog

rot i Jonstorp, framförallt

ishockeyn, som ända sedan 50-talet

gjort byn känd. En märklig nutids-

historia om hur man kunde slå

ihop sig i en liten skånsk by

 och med egna krafter, mycket

 svett och pärepengar för att köpa

 andelsbevis.

 

Ett välbesökt möte, där många

gamla kontakter återupplivades

och många vittnade om det

engagemang som präglade de

olika projektet för att få rinken

på plats, både utomhus och

senare själva hallen.

 

*** 8 april***

 

Kan vi lita på maten?

 

Ewa Wildmark har jobbat som

 journalist i Holland i 30 år och har

 bl. a. skrivit om ”Mat från jord till mun”.

 

Ewa höll ett intressant och mycket

 kunnigt föredrag om vår mat och

hur producenterna ofta manipulerar

sin tillverkning med olika tillsatser

för öka hållbarheten och ge maten ett

aptitligt utseende.

 

*** 6 maj***

 

Krapperups gods

Historien om borgen och dess folk

 

Vårens sista evenemang gick av stapeln på

 Krapperup, där Lillemor Nyström, som är etnolog

 och arbetat med många projekt om Krapperup och Margaretha Jansson, som har lång erfarenhet av borgens utveckling,

 berättade på ett intressant sätt om borgens

 historiska utveckling och om de personer som

 bott och arbetat där.

 

***26 augusti***

 

 I Gunvors höstträdgård...

 

Efter en trevlig och lärorik rundvandring

i trädgården samlades vi runt kaffebordet

för prata om lite av varje och om föreningens

program och vidare utveckling.

 

***23 september***

 

Charlotte Strömstedt

Antikt är på modet

trender och skötsel

 

Charlotte Strömstedt, känd från SVT:s

Antikrundan, besökte oss

 igen och berättade på ett trevligt

sätt om olika föremål och dess

historia samt hur de värderas.

Hon talade dessutom hur man bäst

sköter sina antika föremål.

 

***21 oktober***

 

#ALFRED NOBEL#

 

Mannen bakom Nobelprisen

¤¤¤

Rolf Lindelöf har över 30 års

 erfarenhet av allt kring Alfred Nobel, bland annat

som ordf i Nobelmuseets Vänner.

 

Han berättade på ett intitierat och

 intressant sätt om nationalikonen

 Alfred Nobel och hans

världsberömda testamente.

Han berättade om också om personen

 och hans livsgärningar, alltifrån alla

uppfinningar han gjorde, till hur han

byggde upp ett världsomfattande

 företag för produktion av

 framförallt dynamit.

 

***25 november***

 

 Good Times Band

med Maria Knutsson

 

Inför en stor och begeistrad publik

framförde gruppen ett antal evergreens

 i en musikalisk resa genom ett antal länder.

Dessutom läste Maj Hellqvist,99,

 en dikt på äkta värmlandsmål.

***********************************

 

Varmt välkomna i vår !!!

 

************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsidé


Stimulera kulturlivet i bygden och tillvarata och vårda de kulturella värdena genom olika arrangemang och aktiviteter samt främja den sociala gemenskapen
Styrelse


Göran Ekström, ordf

Eva-Stina Hammarlund

Eivor Jakobsson

Tore Jansson

Birgitta Jespersen

Erik Klitte

Ingegerd Persson

Gunvor Jörgensen,

hedersledamot

Alltid på en söndag

kl 15:00


Entré: 60:-

Entré ej medlem: 80:-

Medlemsavgift: 50:-


Något gott att inmundiga hör alltid till


  • Sponsorer
  • Höganäs Kommun


Sparbanksstiftelsen

Gripen


Stiernstedt

Kockenhus kulturföreningKontakt

ge.sweden@telia.comKontakt

Gunvor Jörgensen

gunvorlj@telia.com

{"components":[{"id":"E7F98941-F90B-4AB0-832B-6F53A13D9A31","type":"web.data.components.resources.Image","width":260,"height":135,"mobileDown":false,"bbox":{"top":1785,"right":985,"bottom":1920,"left":725},"relIn":{"id":"3169CAFC-84C8-4913-8F8F-11D0509DE4F4","top":79,"right":-9,"bottom":-6240,"left":19},"relPara":{"index":1,"offset":0},"wrap":true,"stretch":false,"orderIndex":19,"style":{"type":"web.data.styles.StyleBlock","border":null,"background":null,"padding":[0,0,0,0]},"asset":{"id":"81F3E306-AB91-48B9-A12A-2EF7CADF7C3C","type":"web.data.assets.Image","etag":"\"726a-52e7e1f1\"","url":"webspace:/images/illustrationer/hoganaslogga.png","contentType":"image/png","filesize":29290,"alpha":true,"bpp":32,"width":510,"height":228,"animated":false,"recommendedFormat":null},"title":"","anchorTop":0,"anchorLeft":0,"scale":0.7900244798041615,"rotation":0,"scaleStrategy":"crop","cropTop":0,"cropLeft":0}],"styles":{},"stylesheetId":"D6BF56D8-F409-486B-9A2C-C8223ED7A61D"}{"components":[{"id":"E7F98941-F90B-4AB0-832B-6F53A13D9A31","type":"web.data.components.resources.Image","width":260,"height":135,"mobileDown":false,"bbox":{"top":1785,"right":985,"bottom":1920,"left":725},"relIn":{"id":"3169CAFC-84C8-4913-8F8F-11D0509DE4F4","top":79,"right":-9,"bottom":-6240,"left":19},"relPara":{"index":1,"offset":0},"wrap":true,"stretch":false,"orderIndex":19,"style":{"type":"web.data.styles.StyleBlock","border":null,"background":null,"padding":[0,0,0,0]},"asset":{"id":"81F3E306-AB91-48B9-A12A-2EF7CADF7C3C","type":"web.data.assets.Image","etag":"\"726a-52e7e1f1\"","url":"webspace:/images/illustrationer/hoganaslogga.png","contentType":"image/png","filesize":29290,"alpha":true,"bpp":32,"width":510,"height":228,"animated":false,"recommendedFormat":null},"title":"","anchorTop":0,"anchorLeft":0,"scale":0.7900244798041615,"rotation":0,"scaleStrategy":"crop","cropTop":0,"cropLeft":0}],"styles":{},"stylesheetId":"D6BF56D8-F409-486B-9A2C-C8223ED7A61D"}

Copyright © All Rights Reserved